Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kampen mot ISIL er ikke over

Mens ISIL i Irak har blitt redusert til mindre grupper som opererer i det skjulte, kontrollerer terrororganisasjonen fortsatt områder i Syria og har avleggere både i Nord-Afrika og Sørøst-Asia. I går møttes 13 koalisjonsland i Canada for å enes om veien videre.

Sammen med irakiske sikkerhetsstyrker, har koalisjonen mot ISIL lykkes i å bekjempe ISIL territorielt i Irak.

ISIL i Irak
Da de siste byene ble frigjort i desember 2017, ble restene av ISIL tvunget under bakken. Men selv om ISIL har mistet fotfestet i Irak, utgjør de fortsatt en betydelig sikkerhetstrussel i landet. Norge og de andre medlemmene av den internasjonale koalisjonen mot ISIL tilpasser sine bidrag i takt med endringene i operative behov. Prioriteten nå er å styrke den irakiske operative evnen slik at irakiske styrker selv skal være i stand til å stabilisere de frigjorte områdene.

– Koalisjonen, inkludert Norge, vil også i 2019 bistå irakiske sikkerhetsstyrker med å styrke deres evne til å opprettholde et militært press mot ISIL-gruppene som er igjen, men det er helt andre tiltak som må til for å sikre en varig løsning. Nå er det viktig at irakiske myndigheter jobber systematisk med å svekke årsakene til rekruttering og radikalisering. Dette krever inkluderende politiske løsninger, beskyttelse av menneskerettigheter og en jevnt fordelt økonomisk utvikling, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

ISIL i Syria
I Syria er situasjonen mer alvorlig. Her har ISIL fortsatt kontroll på mindre områder i øst, men er under press fra Syrian Democratic Forces (SDF) støttet av koalisjonen.

– Situasjonen i Syria er ekstremt krevende. I Irak kunne det internasjonale samfunn, på invitasjon fra irakiske myndigheter, stå sammen om å bekjempe ISIL som en felles fiende. I Syria foreligger det ikke en slik invitasjon. I tillegg er situasjonen på bakken svært kompleks med mange aktører som har andre primærmål enn å bekjempe ISIL, sier forsvarsministeren.

Kampen videre
Det er bred enighet om at den militære kampen mot ISIL ikke vil være over selv om ISIL mister territoriell kontroll. På koalisjonens forsvars- og utenriksministermøter i Italia og Kuwait i februar 2018, ble det fattet en prinsippbeslutning om å utvide koalisjonens virkeområder når dette tjener formålet om global bekjempelse av ISIL. Det er imidlertid det enkelte vertsland som har hovedansvaret.

– ISIL skal bekjempes, og vi ser alvorlig på utbredelsen også i Nord-Afrika og Sørøst-Asia. Dette var også et sentralt tema på koalisjonens gruppemøte i Ottawa. Fra norsk side er vi opptatt av at koalisjonens innsats mot ISIL må nøye tilpasses hvert enkelt tilfelle, og at militær innsats koordineres med målrettet arbeid for å løse de underliggende årsakene til radikalisering, som mangel på demokrati, svak etterlevelse av menneskerettighetene, etnisk og religiøs forfølgelse, fattigdom og skjev fordeling av goder, avslutter forsvarsministeren.

På koalisjonens gruppemøte i Ottawa 6. desember, deltok statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet.

Til toppen