Norges kandidat utnevnt til FNs fredsbyggingsfond

Norges kandidat, Torunn L. Tryggestad, er utnevnt til medlem av rådgivningsgruppen til FNs fredsbyggingsfond for perioden 2015-2016. Tryggestad er forsker ved Fredsforskningsinstituttet (Prio), og er ekspert på området kvinner, fred og sikkerhet.

Tryggestad har bred kompetanse når det gjelder fredsbygging og vil særlig kunne bidra til å styrke kjønnsdimensjonen i fredsbyggingsfondets arbeid. Dette er en ekspertise fondet etterspør.

FNs fredsbyggingsfond

Fredsbyggingsfondet ble opprettet for å styrke FN-systemets evne til langsiktig og strategisk fredsbygging. Siden oppstart i 2006 har Norge gitt 290 millioner kroner til fondet, og Norge er den fjerde største giver. En del av fredsbyggingsfondets midler går til kvinnerettede tiltak, men man har ennå ikke nådd målet om 15 prosent.

Norsk støtte går til fondets arbeid med å få til fredsavtaler og politisk dialog, forsoning og demokratisering, styrking av økonomien og gjenetablering av staters administrative tjenester. Det er ulike deler av FN (særlig FNs utviklingsprogram - UNDP) som gjennomfører tiltak finansiert gjennom fondet på landnivå. Fondet finansierer nå tiltak i 22 land.

Rådgivningsgruppen til fondet

Dette er en uavhengig rådgivende gruppe som består av ti medlemmer som er utnevnt for en periode på to år. Medlemmene er senioreksperter med erfaring i fredsbygging. Gruppen skal gi råd og informasjon om ulike saker til fredsbyggingsfondet, herunder:

  • Hvordan fondet styres
  • Vurderinger retningslinjene for fondets fordeling av midler og hvor effektiv denne fordelingen er
  • Vurdere fondets resultatoppnåelse
  • Rapporteringsprosedyrene innad i organisasjonen
  • Gi råd ved nye og kommende fredsbyggingsoppdrag.

I tillegg til den norske kandidaten ble en svenske, en brite og en nederlender utnevnt fra Europa. Rådgivningsgruppen har også to medlemmer fra henholdsvis Afrika og Asia, og ett medlem som representerer Nord- og Sør-Amerika.

Til toppen