Kapitalkrav for pensjonskasser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet og bedt om utkast til forskriftsregler om nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Brevet er svar på et brev 27. januar 2016 fra Finanstilsynet til departementet, der tilsynet blant annet tilrådde at en forenklet versjon av forsikringsregelverkets Solvens II-kapitalkrav (basert på eksisterende stresstester) innføres som et bindende kapitalkrav for pensjonskassene.

Finanstilsynet har frist til utgangen av juni 2016.

Les brevet her