Kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter

Finansdepartementet har fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen for kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter til og med 15. desember 2015.

Finansdepartementet fastsatte 13. november 2014 forskrift som åpner for at alle sentrale motparter frem til 15. desember 2014 kan anses for «kvalifiserte» iht. kapitalkravsforskriftens bestemmelser. Overgangsordningen ble senere forlenget til og med 15. juni 2015.

EU-kommisjonen har i forordning 2015/880 forlenget overgangsordningen i EU til og med 15. desember 2015.

Finansdepartementet fastsatte 16. juni 2015 endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. desember 2015.

Les forskriften her

Til toppen