Ny leder i Karriereveiledningsutvalget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Roger Kjærgård er ny leder for Karriereveiledningsutvalget. Han er til daglig ansatt som førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge.

Kjærgård har til nå vært utvalgsmedlem, og tar over etter Christl Kvam som 8. januar ble utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Utvalget ble nedsatt blant annet som en oppfølging av OECD Skills Strategy Action Report. Denne rapporten påpekte at Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, og peker konkret på at Norge mangler et helhetlig system for karriereveiledning for hele befolkningen.

Utvalget leverte delrapporten sin i oktober 2015 og skal levere hovedinnstillingen i april 2015.