Kartlegger levetiden til treprodukter

Levetiden for en rekke tre- og trebaserte materialer i utendørs konstruksjoner har vært mangelfullt kartlagt. Forskere ved Skog og landskap har i en ny rapport sammenstilt eksisterende kunnskap om levetiden til ulike treslag og trebehandlinger.

Rapporten gir for første gang i Norge en oversikt over forventet levetid (i år) for de norske treslagene og andre materialkvaliteter til ulike bruksområder. Enkelte typer kledning har en forventet levetid på opptil 60 år.

Norske forhold

EUs byggevaredirektiv krever dokumentasjon av levetid på materialer og bygningskomponenter. Dette har ført til behov for metoder og prosedyrer for å bestemme nedbrytingen og holdbarheten til bygningsmaterialer, såvel som behov for å lage oversikter over antatt levetid for disse.

Kunnskap om levetid for treprodukter er viktig for at sluttbrukeren skal få en riktig forventing til materialets ytelse, samt at det muliggjør kalkulasjon av totalkostnaden til bygninger og deres miljøpåvirkning ved for eksempel livsløpsvurderinger (life cycle assessments = LCA).

Varierende levetid

Økt interesse og fokus på tre fra arkitekter, samt dokumenterte gunstige miljø- og klimaegenskapene som er knyttet tre, har gitt en økning i bruk av tre i nye byggeprosjekter. En av hovedutfordringene for prosjektører (arkitekter, entreprenører og ingeniører) er å sikre forutsigbarhet og dokumentasjon av levetiden til trematerialer benyttet i prosjekter. Manglende levetidsdata og mangelfull kunnskap kan føre til feil bruk av tre, noe som igjen kan føre til et ufortjent dårlig rykte for trematerialer.

Fasadekledning i ubehandlet osp. Foto: Lone Ross Gobakken/Skog og landskap
Til toppen