Kilden – innsynsløsning fra NIBIO

Allerede etter en dag kan det nye instituttet lansere en ny kartløsning. Innsynsløsningen Kilden har fått helt ny design, og er tilpasset bruk på nettbrett.

- Jeg er stolt over at Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kan lansere en ny og moderne kartløsning, sier adm. direktør Alvhild Hedstein. I tillegg til fagområdene arealinformasjon, landskap og reindrift, er det et eget fagområde for jordsmonn. I løpet av året vil også Skogportalen bli en del av Kilden, i tillegg ligger det til rette for at andre karttema fra instituttet kan presenteres i løsningen.

Kilden er instituttets kartløsning, hvor alle kartdata er samlet.

Administrerende direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein
Jeg er stolt over at Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kan lansere en ny og moderne kartløsning, sier adm. direktør Alvhild Hedstein. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen