Kina bevilger fire millioner til forskningssamarbeid i Pasvik

En kinesisk samarbeidspartner til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin forskningsstasjon i Pasvik, Finnmark, bevilger fire millioner kroner til forskningssamarbeide.

Pengene kommer fra  CAAS – Chinese Academy of Agricultural Sciences – i Beijing, og skal gå til å finansiere kinesisk faglig aktivitet med utgangspunkt i Svanhovd. I bunnen for avtalen de to landene imellom ligger et ønske om å bygge opp et felles kinesisk-norsk “Arctic Climate and Innovation Center” ved Svanhovd i Pasvik.  

Forskningssamarbeidet mellom Nibio, Svanhovd og kinesiske institusjoner har fungert godt også under den politisk vanskelige tiden mellom Norge og Kina. Etter at forholdene igjen er normalisert, går det lettere å løfte frem samarbeidet og utvikle det videre.

Svanhovd, perfekt plassert for forskning i nordområdene.
Svanhovd, perfekt plassert for forskning i nordområdene. Foto: Jaanus Remm/Svanhovd
Til toppen