Kina leverer utslippsmål for global klimaavtale

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kina leverte i går sine forslag til nasjonale utslippsmål som vil inngå i rammeverket for en ny global klimaavtale. Kina setter seg et mål om å kutte CO2-utslipp pr enhet av brutto nasjonal produkt (BNP) med 60 til 65 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005. Videre settes det et mål om å øke andel av ikke-fossil energi til omkring 20 prosent, også dette innen 2030.

-Jeg er glad for at Kina nå har presentert sitt klimamål til Paris-avtalen. Kina står for 25 prosent av verdens klimagassutslipp og det er avgjørende at Kina så klart signaliserer at de vil delta i den nye klimaavtalen, sier klima – og miljøminister Tine Sundtoft.

I desember skal forhandlingene om en ny global klimaavtale avsluttes på FNs klimakonferanse i Paris. Målet for Paris-møtet er å etablere et rammeverk for et nytt klimaregime som vil tre i kraft i 2020. I forkant av Paris-møtet skal landene melde inn sine nasjonale utslippsmål (INDCs).

Kinas utslippsmål støtter opp om USA og Kinas felleserklæring fra november i fjor, hvor 2030 ble identifisert som året da Kina skulle nå utslippstoppen. Dette gjentas i gårsdagens innleveringen til FNs klimakonvensjon hvor de også sier at de vil gjøre sitt beste for å forsøke å nå toppen før 2030.

Det nye i Kinas erklæring er at klimamålet underbygges med ambisiøse planer om å redusere andelen forurensende energiproduksjon. Kina har tidligere åpnet et nytt kullkraftverk hver uke, men beveger seg nå i retning av å kontrollere kullforbruket. Kinesiske myndigheter har blant annet planer om et tak på bruk av kull i 2020.  Myndighetene vil nå forplikte seg til å redusere karbonintensiteten. De kinesiske planene om skogplanting er også viktig for å bremse den globale oppvarmingen.

-Det er viktig at kinesiske myndigheter nå sier at de vil jobbe for at utslippstoppen kan nås tidligere. Det tror jeg er mulig med de virkemidlene Kina nå iverksetter, sier Sundtoft.

27. mars leverte Norge, som det tredje landet i verden, inn sitt forslag til klimaforpliktelse for 2030 til FNs klimakonvensjon. I innsendingen legger Norge opp til et mål om å kutte klimagassutslippene i 2030 med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Norge tar sikte på at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU.

Antall land som har levert forslag til utslippsmål til FNs klimakonvensjon øker jevnt. Store utslippsland som USA, Russland, EU-landene, og nå også Kina er på listen.

-Nå har land som står for mer enn halvparten av verdens klimagassutslipp presentert sine klimamål. Dette er avgjørende med tanke på å få til en global avtale i Paris. Jeg har klare forventinger til at de OECD-landene som henger etter, som Australia og Japan, nå legger fram sine klimamål for Paris-avtalen raskest mulig, sier Sundtoft

Flere utviklingsland har også levert ambisiøse klimatiltak, Marokko og Etiopia er siste tilskudd til listen.

-Summen av de nasjonale klimamålene som til nå er lagt fram, ser ikke ut til å være tilstrekkelig for å hindre global oppvarming til under to grader. Det er derfor Norge arbeider så hardt for at Paris-avtalen skal ha et langsiktig mål om netto null utslipp. Paris-avtalen er avgjørende i kampen mot global oppvarming, men ikke endestasjonen. Vi trenger en avtale som kan styrkes etter hvert og Norge har lagt inn flere forslag i forhandlingene for å gjøre dette mulig, sier Tine Sundtoft.