De nordiske statsministrene diskuterer samarbeid med Kina

Under norsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2017 møttes de nordiske statsministrene i Bergen 29. mai. Blant temaene som ble diskutert var samarbeidet mellom Norden og Kina.

- Normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina har utvilsomt bidratt til at det både på kinesisk og nordisk hold er ytret ønske om et nærmere samarbeid, sier statsminister Erna Solberg. - De nordiske land og Kina deler flere sentrale oppfatninger på global utvikling og bærekraft, og dette er et godt utgangspunkt for vårt videre samarbeid, sier Solberg. - Vi har diskutert muligheter for å koordinere noen aspekter ved vårt samarbeid med Kina.

Rammen for diskusjonene i Bergen har vært de norske formannskapsprioriteringene: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Andre ting de nordiske statsministrene ble enige om var å styrke nordisk samarbeid om digitalisering i et Norden i omstilling. Statsministrene fulgte opp enigheten som ble oppnådd på den nordisk-baltiske konferansen om digitalisering («Digital North») som ble avholdt i Oslo i april.

- Tettere samarbeid om digitalisering er avgjørende for å oppnå målsettingen om Norden som verdens mest integrerte og konkurransedyktige region, understreker statsminister Solberg. - På møtet vårt i dag har vi derfor besluttet å opprette et nordisk ministersamarbeid for digitalisering.

Til toppen