Vellykket konsultasjonsrunde med Kina

Det første møtet i den nye konsultasjonsmekanismen mellom Kina og Norge ble avholdt i Oslo denne uken. Den kinesiske delegasjonen ble ledet av viseutenriksminister Wang Chao. Fra norsk side ble konsultasjonene holdt på embetsnivå under ledelse av utenriksråd Wegger Strømmen og ble avsluttet med et møte med utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende og Kinas viseutenriksminister Wang Chao møttes etter at konsultasjonene  på embetsnivå var gjennomført. Mellom de to fra venstre: Utenriksråd Wegger Strømmen, Kinas ambassadør i Oslo, Wang Ming og Norges Kina-ambassadør Geir O. Pedersen. Foto: Frode O. Andersen, UD
Utenriksminister Børge Brende og Kinas viseutenriksminister Wang Chao møttes etter at konsultasjonene på embetsnivå var gjennomført. Mellom de to fra venstre: Utenriksråd Wegger Strømmen, Kinas ambassadør i Oslo, Wang Ming og Norges Kina-ambassadør Geir O. Pedersen. Foto: Frode O. Andersen, UD

- Vi nå har gjennomført den første politiske konsultasjonsrunden med Kina. Det var en vellykket runde med en bred agenda som berørte hele spekteret av saker i forholdet mellom Kina og Norge. Slike møter bidrar til å bygge gjensidig forståelse og tillit og er viktige i utviklingen av et langsiktig og bærekraftig forhold, sier utenriksminister Børge Brende.

- Ytterligere styrking av politiske forbindelser og handel mellom Norge og Kina, global handelspolitikk, menneskerettigheter, internasjonalt klima- og miljøsamarbeid, samarbeid i Arktis, regionale spørsmål, samarbeid i FN og utviklingspolitikk var blant temaene som ble diskutert under konsultasjonene, sier Brende.

- Jeg er glad for at vi nå har et forum på plass hvor vi kan ta opp alle tema som berører våre interesser, både saker hvor vi har felles interesser og hvor vi har ulike syn. Vi ønsker et forhold til Kina preget av tillit og åpenhet, og samtalene var gode og konstruktive, sier utenriksminister Brende.

Konsultasjonsmekanismen ble opprettet som en del av normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina under statsministerens besøk til Kina i april i år. Det legges opp til at det etableres et fast årlig forum for politisk dialog hvor bredden av saker mellom Norge og Kina kan diskuteres. Samtidig utgjør konsultasjonene bare én liten del av vår brede kontakt med Kina. Den jevne diplomatiske kontakten om aktuelle tema, og særlig kontaktflatene i de internasjonale organisasjonene i Genève og New York, vil også fortsette å være sentrale for Norges forhold til Kina.

Til toppen