Bent Høie delte ut Leve hele livet-prisen til Kinn kommune

Kinn kommune i Vestland er tildelt Leve hele livet-prisen 2020. Kinn fikk prisen for sitt gode arbeid med å gi de eldre i kommunen aktive og meningsfulle dager, også under koronapandemien.

- Målet med Leve hele livet er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. I Kinn har de jobbet godt og systematisk med reformen, og har gitt de eldre tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter, ikke minst under koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Prisen ble overlevert på den digitale Leve hele livet-konferansen 18. november. Leve hele livet-prisen deles ut hvert år, og skal gå til en kommune som kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder.

2020 ble et annerledes år på grunn av koronaviruset. Det ble derfor bestemt at prisen skulle tildeles en kommune som har satt i gang gode tiltak for at eldre får opprettholde aktive og meningsfulle dager.

Juryen fremhever at Kinn kommune har en langsiktig plan for hvordan innbyggerne deres skal oppleve gode og meningsfulle dager. De har en strukturert tilnærming til reformarbeidet, og var godt rustet til å møte koronapandemien. Da pandemien kom, var Kinn raskt ute med å tilby samtaletilbud, involverte frivillige og satte i gang flere tilbud.

I fjor var det Karmøy kommune som ble tildelt Leve hele livet-prisen.