Kirkeneskonferansen 2021

Utenriksministeren fremhevet stabilitet, samarbeid og årvåkenhet i nord

Stortingsmeldingen om nordområdene, sikkerhetsspørsmål, internasjonalt samarbeid gjennom aktivt nordområdediplomati og Norges formannskap i Barentsrådet ble løftet frem av utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun deltok digitalt på Kirkeneskonferansen 17. februar.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide framfører sitt budskap til årets kirkeneskonferanse. Foto: UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide framførte sitt budskap til årets kirkeneskonferanse via NRKs finnmarkssending. Foto: UD

Norske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser er kjernen i nordområdepolitikken. I nord er innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Et Nord-Norge i vekst med økonomisk utvikling er derfor viktig for hele Norges sikkerhet og økonomi.

Utenriksministeren fremhevet samarbeid over grensene i nord som sentralt for tillitsbygging og stabilitet i Arktis.

- Forholdet til Russland er en sentral faktor i norsk utenrikspolitikk. Regjeringen fortsetter det praktiske samarbeidet med Russland på områder hvor vi har felles interesser, sa Eriksen Søreide.

Barentssamarbeidet er en suksesshistorie, ikke minst takket være regionale aktører som driver frem gode samarbeidsprosjekter over grensene i nord. Det norske formannskapet i Barentsrådet 2019-2021 prioriterer helse, folk-til-folk og kunnskap i Barentsregionen. Det arbeides nå med å etablere en finansieringsmekanisme for å styrke rådets arbeid. 

Barentssamarbeidet har siden oppstarten for snart 30 år siden vært et sentralt, tillitsskapende prosjekt som har bidratt til økt kontakt på tvers av landegrensene i nord. I en tid med økt geopolitisk spenning og stengte grenser som følge av pandemien, må vi verne om de samarbeidsformene vi har for å opprettholde tillit og samarbeid med våre naboland, sier Eriksen Søreide.