Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kitron AS tildelt ny kontrakt i F-35-produksjonen

Det norske elektronikkprodusenten Kitron er tildelt en kontrakt fra Harris Corporation for produksjon av Integrated Backplane Assembly (IBA) for F-35 Joint Strike Fighter. Ordren dekker produksjonsseriene 12 til 14 for kampflyet som produseres i USA. Leveranser starter allerede i år og slutter i 2021. IBA er en avansert og svært kompleks komponent i flyet, og den potensielle verdien av kontrakten er omlag 160 millioner norske kroner etter dagens dollarkurs.

Omfanget av denne kontrakten gjør Kitron til den største internasjonale leverandøren for Harris Corporation. Dette er en prestasjon for en liten leverandør fra Norge.

– Dette demonstrerer at norsk industri er konkurransedyktig når det gjelder å bli tildelt kontrakter til produksjon av og vedlikehold av F-35. Regjeringen legger stor vekt på opprettholdelsen og videreutviklingen av samarbeidet mellom norsk og amerikansk industri i tilknytning til kampflyanskaffelsen, sier statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Harris Corporation vil Kitron produsere, teste, vedlikeholde og reparere IBA i F-35.

Norsk forsvarsindustri konkurrerer om industrioppdrag for F-35

Det etablerte industrisamarbeidet skal bidra til å styrke industriens konkurranseevne, øke dens kunnskaps- og teknologibase og skape ringvirkninger til andre sektorer. Målsettingen for samarbeidet er over tid å sikre nasjonal verdiskaping i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad gjennom levetiden. Dette beløpet utgjør om lag halvparten av kostnadsrammen for hele kampflyanskaffelsen.

Norge deltar som partner i utvikling og videreutvikling av selve flyet, noe som har gitt norsk industri anledning til å konkurrere om tjenester samt deleproduksjon til fly og motor. Så langt i produksjonsfasen har dette gitt kontrakter til en verdi av i overkant av 4,5 mrd. kroner, og det planlegges med leveranser frem til 2034.

I februar kunngjorde amerikanske myndigheter at norsk industri, i likhet med andre europeiske land som blant andre Danmark og Nederland, har passert nåløyet og blitt tildelt det europeiske ansvaret for komponentvedlikehold for flere teknologigrupper til F-35-partnerskapet. Nye tildelinger gir også muligheter innenfor vedlikeholdskontrakter av betydelig verdi også i levetidsfasen som kanskje strekker seg 50 år frem i tid.

I november 2016 ble det klart at det norske selskapet Kitron har inngått en rammeavtale med Northrop Grumman Corporation. Denne avtalen har en potensiell verdi på om lag én milliard kroner.

Til toppen