Kjennelse fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom Norsk Flygerforbund/LO og NHO Luftfart/NHO.

Tvisten oppsto under lønnsoppgjøret 2016 i forbindelse med reforhandling av tariffavtalen i Lufttransport FW AS. På bakgrunn av at partene ble enige om en ny tariffavtale etter hovedforhandlingen i nemnda, ble saken hevet som forlikt.

Les Rikslønnsnemndas kjennelse her

Til toppen