Norsk kjernevåpenpolitikk ligger fast

Utenriksminister Børge Brende holdt en innledning om FN 70 år tirsdag 17. februar. I innledningen kom utenriksministeren blant annet inn på Russlands manglende overholdelse av Budapest-memorandumet fra 1994.

- Norsk politikk knyttet til nedrusting av kjernevåpen og ikke-spredning ligger fast. Nedrustningsarbeid hviler i stor grad på tillit til at inngåtte avtaler og forpliktelser respekteres og overholdes. Budapest-memorandumet utgjør en viktig forsikring fra kjernevåpenstater overfor andre stater. At Russland ikke etterlever memorandumet og ikke står ved sine forpliktelser om å respektere Ukrainas territorielle integritet er i den sammenheng uakseptabelt. Ikke bare bidrar Russland til en folkerettsstridig destabilisering av Donbass gjennom å sende russiske soldater inn i Ukraina, Russland har i tillegg annektert en del av Ukraina; Krim. Manglende etterlevelse av disse forpliktelsene vil være en belastning for ikke-spredningsarbeidet globalt, sier utenriksminister Børge Brende. 

- Ukrainas tiltredelse til NPT i 1994, som ikke-kjernevåpenmakt, var et positivt og viktig bidrag til internasjonal sikkerhet og det globale ikke-spredningsarbeidet. Budapest-memorandumet var en sentral del av denne prosessen og bekreftet forpliktelsene fra Russland, USA og Storbritannia til å respektere Ukrainas territorielle integritet. Memorandumet ble også oversendt til FNs sikkerhetsråd, sier utenriksministeren. 

Til toppen