Kjøp av klimakvotar - nye prosjekt i Afrika

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Kvotekjøpsprogrammet til Klima- og miljødepartementet går etter planen. Gjennom miljøfinansieringsselskapet NEFCO har departementet inngått avtalar som skal sikre levering av 30 mill. kvotar i perioden fram til utgangen av 2020.

Dei siste avtalane er no underteikna med fire nye prosjekt i Afrika sør for Sahara.  I Nigeria og Malawi er det tale om klimaprosjekt i tilknyting til vassreinsing, i Den demokratiske republikken Kongo eit kokeomnsprosjekt og i Sudan eit prosjekt for  oppsamling av metangassar frå ei søppelfylling. Nærare opplysningar hos NEFCO og FN.

Les meir om Den grøne utviklingsmekanismen (CDM) på regjeringa sine sider.