Nye kjøp av klimakvotar

Staten har inngått avtalar om kjøp av 18,9 mill. kvotar.

Klima- og miljødepartementet kjøper kvotar frå FN-godkjende prosjekt som står i fare for å avvikle drifta fordi dei alminnelege kvoteprisane er svært låge.  Kjøpa skjer gjennom miljøfinansieringsselskapet NEFCO  i opne anbodsrunder. På grunnlag av den første innkjøpsrunden har Nefco inngått avtalar om levering av i alt 18,9 mill. kvotar. Nærare opplysningar finn du her.

Fristen for levering av bod i den andre anbudsrunden var 5. desember 2014. Informasjon om denne runden vil bli lagt ut med det første.

 

Til toppen