Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klagebehandling av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Frøya vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag tatt stilling til klagene på NVEs godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Frøya vindkraftverk. Vedtaket til NVE godkjennes, men departementet pålegger flere endringer.

Departementet har kommet til at de endrede turbindimensjonene skal legges til grunn. Den nye utbyggingsløsningen med en tilnærmet halvering av antallet turbiner er positiv for planteliv og dyr på bakken. Også arealinngrepene reduseres betydelig i tillegg til at de negative landskapsvirkningene reduseres på denne måten.

Departementet har i vedtaket pålagt TrønderEnergi Vind AS å finne en alternativ plassering av turbin 1 som unngår de mest sårbare naturverdiene ved Røssvassmyran. Frøya kommune har i sin klage blant annet anført at det må tas større hensyn til dette området. Siden dette turbinpunktet tas bort, mener departementet at det må vurderes en alternativ atkomstvei til turbinpunkt 3, som i stor grad må unngå verdifull myr.

Departementet har tatt Frøya kommunes krav om justering av turbinpunkt 2 og 7 til følge, slik at områder utenfor plangrensen ikke berøres.Detaljplanen er dermed i samsvar med kommunens dispensasjonsvedtak.

Departementet har også satt vilkår om at det kan pålegges ytterligere avbøtende tiltak for å redusere mulig skader for bestanden av smølalirypa.

Les det fullstendige vedtaket fra Olje- og energidepartementet.

Til toppen