Klager på konsesjonen til Bukkanibba vindkraftverk tatt til følge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag tatt klagene på konsesjonen til Bukkanibba vindkraftverk i Vindafjord til følge. Departementets vedtak innebærer at det ikke gis konsesjon til utbyggingen.

Lyse Produksjon AS fikk i juli 2014 konsesjon av NVE til å bygge og drive et vindkraftverk på inntil 30 MW i Vindafjord kommune.

Konsesjonen ble påklaget av kommunen, Fylkesmannen, nabointeresser og natur- og friluftsinteresser.

-          Bukkanibba vindkraftverk er et lite prosjekt med begrenset  lønnsomhet. Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at de samlede skader og ulemper ved prosjektet overskrider fordelene. Jeg har også lagt vekt på den store lokale motstanden mot utbygging, sier olje- og energiminister Tord Lien.  

Les vedtaket