Klargjør reglene for fravær

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet innfører fra neste skoleår en fraværsgrense på ti prosent i videregående skole. Reglene åpner for unntak, blant annet når det gjelder fravær knyttet til sykdom og politisk arbeid.

I dag sender Utdanningsdirektoratet ut et rundskriv for å klargjøre reglene om fravær som innføres til høsten. Elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag skal ikke få karakter i faget.

– Vi vil at flere elever skal fullføre videregående opplæring. Skal elevene lære mer, forutsetter det at de følger undervisningen. Med fraværsgrensen vil vi redusere det som rett og slett er skulk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Unntak for dokumentert fravær

Samtidig åpner reglene for unntak.

– Selvsagt skal ikke sykdom regnes med som del av grensen på ti prosent. Heller ikke når elever er borte på grunn av for eksempel politisk arbeid eller hjelpearbeid, vil fraværet telle med, sier kunnskapsministeren.

Elever som har mer enn ti prosent fravær vil kunne få standpunktkarakterer, hvis hun kan dokumentere at fraværet skyldes

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven, vil heller ikke få fravær. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær.

Les rundskrivet for fraværsgrense på Utdanningsdirektoratets nettsider