Klargjøring av bestemmelse om mosjon for storfe

Mattilsynet har i dag på vegne av Landbruks- og matdepartementet sendt på høring et forslag til endring av forskrift om hold av storfe.

Formålet med endringsforslaget er å klargjøre at de som i dag ikke har tilgang til beite, kan bygge ut eksisterende fjøs og øke antallet storfe uten at det utløser et krav om at de må skaffe et beiteområde. 

Til toppen