Klarsignal til EUs klimapolitikk for luftfarten

Europakommisjonen trakk et lettelsens sukk da generaladvokat Juliane Kokott i EU-dosmtolen kom med sin vurdering av søksmålet fra amerikanske flyselskaper mot EUs kvotehandelssystem for internasjonal luftfart 6.oktober. Vurderingen er i tråd med norsk klimapolitikk. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Amerikanske flyselskaper har gått til EU-domstolen og krevd av selskaper utenfor EU skal slippe å være med i EUs kvotehandelssystem for luftfarten. Kvotehandelen innebærer at alle flyselskaper må kjøpe kvoter for utslipp av CO2 for alle flyvninger enten man flyr innenlands, mellom EU/EØS-land eller til/fra land utenfor EU/EØS.  

Norge har gjennomført EUs regelverk for kvotehandelssystemet gjennom EØS-avtalen og skal innlemmes i dette systemet fra 2012.  

De amerikanske flyselskapene, med støtte fra amerikanske myndigheter, Kina, India og Russland, har anført at inkludering av flyvninger fra tredjeland til EU i kvotehandelssystemet strider mot internasjonal rett. Generaladvokat i EU-domstolen Juliane Kokott har ikke funnet rettslig grunnlag for sakssøkers anførsler og går ganske langt i å avvise søksmålet som feiltolkning av EUs regler, Chicago-konvensjonen og internasjonal sedvanerett.

Norge har støttet EUs posisjon i saken og norske posisjoner blir særskilt nevnt i den juridiske vurderingen.

Foreløpig dom i 2012
Generaladvokatens vurdering vil nå behandles av EU-domstolen som forventes å avgi sin foreløpige dom i begynnelsen av 2012. Det er sjelden domstolen avviker vesentlig fra generaladvokatens vurderinger, men det er selvsagt en mulighet for det.

Deretter vil EU-domstolens dom vurderes av The High Court of England and Wales hvor det konkrete søksmålet er anlagt mot Storbritannia på grunn av Heathrow flyplass. Dom i saken kan ikke forventes før mot slutten av 2012.

Til toppen