Priv. til red.

Klarspråkprisen blir delt ut 25. februar

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deler ut klarspråkprisen 2015. Pressa er velkomen.

Tid: kl 0930
(Difis språkfrokost startar kl 0830 med foredrag av professor Catharina Nyström Höög, Högskolan i Dalarna.)

Stad: Oslo konserthus Lille Sal
Ein av tre innbyggjarar slit med å forstå kva det offentlige skriv. Statens klarspråkspris skal fremje og styrke arbeidet med klart språk i staten. Prisen går til statlege forvaltningsorgan og helseføretak som har gjort ein ekstraordinær innsats med å få tekstar på papir og på nett lesarvenlege og forståelege.

 

Til toppen