Klart for ministermøte om klima i Marrakech

Mandag starter ministermøtet i klimaforhandlingene i Marrakech i Marokko. Den norske delegasjonen ledes av klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Møtet i Marokko dreier seg først og fremst om hvordan Parisavtalen skal gjennomføres i praksis, og er dermed helt avgjørende for det videre klimaarbeidet i verden, sier Helgesen.

Under forhandlingene denne uken har tonen vært konstruktiv og det er framgang på viktige områder.

– Det er et skifte på de fleste områder. Parisavtalen har landet mange viktige politiske spørsmål. De aller fleste her er nå opptatt av å levere praktiske løsninger som må til for at Parisavtalen kan gjennomføres effektivt, sier Norges forhandlingsleder, Henrik H. Eriksen.

Dette blir de viktigste punktene i Marrakech-møtet:

  • Et omfattende arbeid er i gang for å utvikle retningslinjer for hvordan landene skal informere om sine klimaforpliktelser. Dette er viktig for å kunne summere opp hva målene samlet betyr for å bremse klimaendringene.
  • Et globalt rammeverk for hvordan klimatiltak skal måles og rapporteres skal på plass. Dette rammeverket er viktig for revisjon og gjennomgang av det landene melder inn.
  • Vi skal også ha på plass en mekanisme for å behandle saker der partene ikke etterlever forpliktelsen i avtalen.
  • Skal vi nå målene, må landene heve ambisjoner underveis. Dynamikken for dette i avtalen ligger i at landene må vise progresjon i sine utslippsmål. De skal sendes inn hvert femte år. De femårige globale gjennomganger er også et ledd i å heve ambisjoner. Rapporteringen blir viktig for å skape tillit til at alle leverer på sine løfter. Støtte til utviklingsland, både i form av kapasitetsbygging, teknologioverføring og finansering er også viktig for å heve ambisjoner.   

Hva forventer Norge av møtet i Marrakech?

  • Framgang i utvikling av reglene for blant annet utslippskutt, er avgjørende. Det er et krevende teknisk arbeid, men vi forventer å komme ut av Marrakech med større klarhet om hvordan dette skal skje.
  • Landene må vise at de er i gang med å gjennomføre nasjonale mål og at vi støtter utviklingslandenes klimaarbeid.
  • Kapasitetsbygging, altså oppbygging av institusjoner og systemer for regnskap, er en forutsetning for å at utviklingsland skal kunne levere på Parisavtalen. I Marrakech skal kapasitetsbyggingsarbeidet styrkes og vi tror dette blir et viktig resultat fra dette møtet.
  • Vi ser også fram til at partsmøtet viser noen av de konkrete resultatene som er oppnådd siden Paris. Norge er særlig aktiv i å vise hva vi oppnår i arbeidet for å redde regnskogen, blant annet i Brasil, Colombia og Indonesia.
  • Vi håper det blir oppmerksomhet rundt et veikart som viser at industrilandene er på god vei til å nå målet om at nivået på klimafinansiering til utviklingslandene skal nå 100 milliarder dollar årlig innen 2020. Norge er en stor og viktig bidragsyter på klimaområdet og vil fortsette å være det også i årene framover. 

– Spørsmålet om regler kan høres kjedelig og trivielt ut. Men det er helt avgjørende for at Parisavtalen skal virke. Vi må kunne stole på landenes planer for å kutte utslipp, og alle må kunne se hverandre i kortene. Bare da er det mulig å få på plass en reell opptrapping av klimamålene, sier Vidar Helgesen. 

Til toppen