Norge fordømmer bruk av klasevåpen i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

OSSEs observatørstyrke i Ukraina melder om funn som tyder på at klasevåpen ble brukt i et angrep mot byen Luhansk 27. januar. - Det er helt uakseptabelt at det er brukt klasevåpen i konflikten i Ukraina. Norge fordømmer all bruk av klasevåpen, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Ifølge OSSEs rapport skal det være påvist at klaseammunisjon er brukt i et angrep mot byen Luhansk i Øst-Ukraina.

Norge var aktiv i fremforhandlingen av den internasjonale avtalen som forbyr all bruk av klaseammunisjon. Avtalen ble vedtatt i 2008 og har til nå tilslutning fra 116 stater. Verken Ukraina eller Russland er blant dem.

- Jeg oppfordrer alle parter i konflikten i Øst-Ukraina til å forplikte seg utvetydig til å avstå fra enhver bruk av klaseammunisjon. Slik ammunisjon sprer seg utover store områder uten å skille mellom militære mål og sivile. Udetonerte sprenglegemer blir liggende, ofte i mange år, og utgjør en stor fare for barn og øvrig sivilbefolkning. Dette er våpen som de fleste land i verden har forbudt. Fra norsk side oppfordrer vi alle stater til å slutte seg til forbudet mot klasevåpen, sier Pedersen.