Klima- og miljødepartementet overtar statens eierskap i Svalbard-selskaper

I statsråd i dag er det besluttet at Klima- og miljødepartementet fra 1. januar 2017 skal overta statens eierskap i selskapene som eier grunn og bygninger i Ny-Ålesund og på Bjørnøya: Kings Bay AS og Bjørnøen AS.

Det statlige eierskapet i de to selskapene ligger nå i Nærings- og fiskeridepartementet. Grunnen til overføringen er at regjeringen ønsker å styrke norsk vertskap og koordinering av den internasjonale forskningsvirksomheten i Ny-Ålesund.

Til toppen