Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klima- og miljødepartementets eiendommer fredet

I dag ble det markert at 18 utvalgte anlegg landet rundt er fredet. Felles for dem er at de inngår i Klima- og miljødepartementets landsverneplan.

Fredningen ble markert under et arrangement på Sotåsen kystmeldehytte i Kristiansand.

- Klima- og miljødepartementets landsverneplan inneholder viktige statlige bygg som fortjener å bli fredet. Det er ekstra moro at vi kan foreta fredningen på Sotåsen i Kristiansand, en liten kystmeldehytte som har vært med på krig og ufred i over 100 år og i dag fremmer fredelig friluftsliv, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sotåsen kystmeldehytte har en lang og spennende historie som vakthytte mot svenskene i 1905 og var også i bruk 9. april 1940. Sotåsen fredes under arrangementet, sammen med alle de øvrige eiendommene i Klima- og miljødepartementets landsverneplan, i alt 18 anlegg.

- Det er stor variasjon i anleggene som ble fredet, fra gruveområder på Røros til mer ukjente kystmeldehytter på Sørlandet. Kystmeldehyttene ble oppført som del av et kystvaktsystem under den militære opprustningen før 1905. Med fredningene sikrer vi at anleggene blir godt tatt vare på også i fremtiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Tine Sundtoft og Jørn Holme
Fredningen ble markert med et åpent arrangement på Sotåsen kystmeldehytte, med blant annet klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme til stede Foto: Erik Aasheim, KLD

Hva er en landsverneplan?

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner grunnlaget for utvalgte fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet

Landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet er en av de mest varierte planene innenfor prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Landsverneplanen inneholder mange særegne og viktige, men også svært ulike typer eiendommer, i alt 18 anlegg. De fleste eiendommene ligger langs kysten, små husvære i tillegg til militærhistorisk interessante kystmeldehytter. Størsteparten av bygningene er fra 1800-tallet, men det nyeste er Vernebygget på Domkirkeodden på Hamar fra 1998. Malmplassen og flere gruveområder på Røros utgjør en omfattende del av fredningen. Fredningene skal ikke komme i konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av bygningene. 

Landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet har vært et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet, Forsvarsbygg og Riksantikvaren. Samarbeidet har vært godt og det er et omforent fredningsomfang som nå presenteres. Fredningen av anleggene legger ikke opp til en endring av dagens bruk.

Oversikt over eiendommer som berøres av fredningen:

Navn

Kommune

Auglend- Vandringshavn, Eigersund

Eigersund

Høgevarden, Skjernøy

Mandal

Kjeholmen

Fitjar

Kongsvold   fjellstue

Oppdal

Penne

Farsund

Portør

Kragerø

Sildevika

Porsgrunn

Sognli Forsøksgård

Orkdal

Sotåsen, Randesund

Kristiansand

Stangnes

Kragerø

Vernebygget, Hamar

Hamar

Vingen LVO, Vakthytte

Bremanger

Årosveten

Søgne

Krutthuset

Røros

Malmplassen

Røros

Nedre   Storwartz

Røros

Olavsgruva

Røros

Øvre   Storwartz

Røros

Til toppen