Vis hele kalenderen

20.04.2018

  • Klima- og miljøministeren arrangerer innspillsmøte om engangsartikler av plast

    Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

    Sted: Oslo

    Det er nødvendig med en bred innsats både nasjonalt og internasjonalt for å redusere unødvendig bruk av engangsartikler. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer derfor til et møte for å diskutere problemstillingen.

    Norske produsenter og importører, bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner, utsalgssteder, kommuner og andre involverte er velkomne til å komme med innspill. Mer info her.

Til toppen