Klima- og miljøministeren har innspillsmøte om nytt globalt rammeverk for natur

Sted: Presserommet, Klima og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter sivilsamfunnsorganisasjoner til innspillsmøte om nytt globalt rammeverk for natur og UNEAs femte miljøforsamling.

Norge har presidentskapet for UNEA-5 som skal avholdes i februar 2021. Tema for UNEA-5 er koblinger mellom natur og bærekraftsmålene. Det forhandles under konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) om et nytt globalt rammeverk for naturen. Rammeverket skal vedtas på neste partsmøtet i Kina. Møtet er utsatt til våren 2021 på grunn av COVID-19.