Klima- og miljøministeren i møte om grønn skipsfart

Adresse: Stasjonsgata 3 , 7800 Namsos

Sted: Samfunnshuset i Namsos

Klima- og miljøministere Sveinung Rotevatn blir orientert av Trøndelag fylkeskommune om lokale planer om nullutslipps hurtigbåt i Ytre Namdalen.