Klima- og miljøministeren deltar på dueslepp ved Nobels fredssenter

Sted: Nobels Fredssenter, Vestbanen Oslo

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltek på dueslepp frå Nobels Fredssenter på Vestbanen i Oslo.

Kvar veke markerer fredssenteret ein god nyhet.  Denne veka kom FNs klimapanel med ein alarmerande klimarapport der dei slo fast at det ikkje er tvil om at menneskeleg aktivitet påverkar klimaet.

Den gode nyheten som skal markerast er at det framleis er tid til å gjere noko med klimautsleppa.