Klima- og miljøministeren deltar på møte om kjemikalieregelverket Reach

Sted: Digitalt

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på digitalt møte i Reach Up-gruppen, som består av Norge og ti EU-land. Gruppen møtes på ministernivå fire ganger i året for å fremme en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk.

Det felles europeiske kjemikalieregelverket Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.

Ministrene skal blant annet diskutere videre oppfølgning av EU-kommisjonens kjemikaliestrategi for bærekraft og forslag om et mellomstatlig vitenskapspanel for kjemikalier og avfall.