Klima- og miljøministeren deltek på World Economic Forum i Davos

Sted: Davos

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltek på det årlege møtet til World Economic Forum.

Pressekontakt: Kommunikasjonsdirektør Jo Randen, 911 69 463 eller e-post jo.randen@kld.dep.no.