Klima- og miljøministeren er til stades på første møte i Oslofjordrådet

Adresse: Dronning Eufemias gate 4 , 0191 Oslo

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er til stades på fagseminar om tiltaksplan for Oslofjorden.

Regjeringa etablerer no Oslofjordrådet for å følge opp den heilskapelege tiltaksplanen for Oslofjorden, som regjeringa la fram i mars.

I planen blir det lagt vekt på å samordne og styrke alt det positive som skjer for å ta vare på miljø i og ved Oslofjorden.

Heile møtet blir strømma på

Fagseminar om helhetlig plan for Oslofjorden - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Statsråden blir tilgjengeleg for pressa etter møtet på Thon Hotel Opera klokka 11.15.