Klima- og miljøministeren har møte om sirkulær bruk av trevirke

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter Forestia for å bli orientert om planer for å kunne etablere en sirkulær bruk av trevirke i Norge.