Klima- og miljøministeren lanserer tiltaksplan for ville pollinerande insekt

Sted: Ola Narr-parken, Oslo

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) lanserer regjeringa sin tiltaksplan for ville, pollinerande insekt saman med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Tiltaksplanen følgjer opp Nasjonal pollinatorstrategi frå 2018, og skal bidra til å sikre levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt. Det er avgjerande for matproduksjonen og for å oppretthalde naturlege økosystem.

Fleire detaljar og program finn du her.