Klima- og miljøministeren møter beitebrukere om rovdyrsituasjonen i Troms

Sted: Øverbygd, Troms

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter lokalpolitikere og beitebrukere om rovdyrsituasjonen i Indre Troms.

Møtet avholdes onsdag 7. juli kl. 14:00 – 14:45 på FilmCamp i Øverbygd, Målselv kommune. 

Pressekontakt: Jo Randen - 911 69 463