Klima- og miljøministeren møter Norsk olje og gass

Sted: Digitalt

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møter Norsk olje og gass for å drøfte aktuelle politiske saker.

Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.