Klima- og miljøministeren møter Vest-Finnmarkrådet om marint vern av Lopphavet

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter Vest-Finnmarkrådet om marint vern av Lopphavet. Vest-Finnmarkrådet er eit interkommunalt politisk råd med medlemskommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.