Klima- og miljøministeren opnar industrianlegg i Bergen

Sted: Flesland, Bergen

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opnar dei nye lokala til Bergen Carbon Solutions på Flesland.

Selskapet produserer nanofiber frå COved hjelp av vasskraft.