Klima- og miljøministeren har møte om rovdyr

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med miljøorganisasjonar om rovdyr.

Organisasjonene som deltek på møtet er m.a. NOAH, WWF, Norges Naturvernforbund og Foreningen våre rovdyr . 
Tema for møtet er endringa av naturmangfaldlova og tydinga den har for vern av rovdyr og Bernkonvensjonen.