Trender og utfordringer for framtidas landbruk

FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, har lagt fram en ny rapport om trender og utfordringer for framtidas mat og landbruk.

Effekten av klimaendringene, konflikter og migrasjon er blant 15 trender som er beskrevet i FAO-rapporten The future of food and agriculture: trends and challenges. Rapporten tar også for seg 10 hovedutfordringer for å oppnå matsikkerhet, forbedre ernæring og for å fremme et globalt bærekraftig landbruk.  

FAO er bekymret for at intensiveringen av landbruket bidrar til økt avskoging, vannmangel, erosjon og høyere utslipp av drivhusgasser. Mens ressursintensive landbrukssystemer har økt matproduksjonen betraktelig, har dette gått på bekostning av miljøet. Det er ett av flere funn i rapporten, som er lagt fram av FAO for EU-parlamentets komite for landbruk og distriktsutvikling i Brussel.

I sin tale under presentasjonen av rapporten, fokuserte FAOs generaldirektør Graziano da Silva på fire fokusområder: Klimaendringer, spredningen av smitte og sykdommer over landegrenser, matsvinn, og betydningen av å ikke bare utrydde sult i verden, men også alle typer feilernæring.  

-Skal vi oppnå bærekraftig utvikling, må vi endre dagens landbruk og matsystemer, involvere småskalabonden og familiebonden, redusere bruken av pestisider og kjemikalier, og forbedre teknikkene for å bevare dyrkbar landjord, sier da Silva.

-Det er fundamentalt å ikke bare øke matproduksjonen, men å gjøre det på en slik måte at det ikke skader miljøet. Å mette folk må gå hånd i hånd med vern av vår planet. Dette er i tråd med 2030-agendanen for bærekraftig utvikling, og klimaavtalen fra Paris, sier da Silva.

Da Silva påpeker videre at ingen sektor er mer sårbar ovenfor klimaendringer, enn landbruket. Det gjelder spesielt småskalabønder og familiebønder i utviklingsland. FAO arbeider for å bekjempe disse problemene gjennom en rekke ulike tilnærminger, blant annet gjennom å fremme initiativer for klimasmart landbruk og skogbruk.

Til toppen