Økt støtte til Det grønne klimafondet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Økt klimafinansiering til fattige land er nødvendig for effektiv gjennomføring av en klimaavtale, og helt nødvendig for å få til en avtale i Paris, sier statsminister Erna Solberg.

I dag varslet hun i det norske åpningsinnlegget på klimamøtet i Paris at Norge legger opp til en økning av støtten innen 2020, med mulighet for en dobling, dersom fondet sikrer verifiserte utslippsreduksjoner fra avskoging og skogforringelse. Norge har gitt tilsagn om 1,6 milliarder kroner for perioden 2015-2018.

- Vi er villige til å øke vårt bidrag til Det grønne klimafondet betydelig. Norge ser frem til at fondet bidrar til konkrete resultater i utviklingsland i form av reduserte klimagassutslipp. Våre ambisjoner for fondet er at det skal finansiere innovative prosjekter og programmer i stor skala, sier Solberg.

- Fondet vil også bidra til å redusere utviklingslands sårbarhet for klimaendringer. Investeringer for klimatilpasning er investeringer for utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Fondet er den nye kanalen for finansiering av tiltak i utviklingsland under klimakonvensjonen. Fondet er nå operasjonelt. Under forrige styremøte godkjente fondet for første gang finansiell støtte og investeringer til åtte prosjekter og programmer på til sammen USD 168 millioner (1,4 milliarder kroner). Den totale finansielle rammen for disse prosjektene og programmene er på USD 624 millioner (5,3 milliarder kroner).