Klimakommissær utfordret i Europaparlamentet

Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer fra en høring med klimakommissær Connie Hedegaard i miljøkomiteen i Europaparlamentet 4. oktober, der blant annet EUs reduksjonsmål og gjennomføringen av klima- og energipakken var på agendaen.

Klimakommissær Connie Hedegaard var 4. oktober i Europaparlamentet for å presentere sitt arbeidsprogram fremover, og for å diskutere prioriteringer med parlamentarikerne. Følgende hovedpunkter trekkes frem:

· Klimakommissær Connie Hedegaard med omfattende arbeidsprogram fremover

· Europaparlamentet mener at Hedegaard kan gjøre mer for at EU snakker med ”en stemme” i Cancun

· Europaparlamentet klare på at Hedegaard må få Kommisjonen og medlemslandene med på å gå til 30 prosent reduksjonsmål

· Hedegaard utfordret på livsløpsanalyser av petroleumsprodukter (tjæresand f.eks.)

· Sektorintegrering og klima inn i langtidsfinansieringen i EU helt avgjørende

· Europaparlamentet opptatt av at skipsfarten bidrar

Hedegaard fremhevet som forventet de globale forhandlingene, spørsmålet om hvorvidt EU unilateralt skal gå til et 30 prosent reduksjonsmål, gjennomføringen av klima- og energipakken, herunder benchmarking, samt sektorintegrering (særlig transport, landbruk og energi).

I diskusjonen med parlamentarikerne ble det tatt opp en rekke temaer, noen viktigere enn andre. Særlig interessant var det at Europaparlamentet var såpass tydelige på at Europakommisjonen må gå enda lengre i å kreve å forhandle internasjonalt slik at EU snakker med ”en stemme”. Dette er selvsagt kontroversielt blant medlemslandene. Hedegaard valgte da også å kontre med å si at parlamentarikerne må påvirke i sine egne medlemsland for å få til en bedre samkjøring.

Ellers var Europaparlamentet noe splittet i synet på om EU bør gå til 30 prosent, men i avstemningen om en resolusjon ble det flertall for å gå til 30 prosent. Hedegaard ble også presset av de grønne og sosialdemokratene (S&D) på dette. De grønne er for øvrig opptatt av fremdrift med henhold til livsløpsanalyser på petroleumsprodukter (tjæresand f.eks.) og skipsfartens klimaforpliktelser. Mesteparten av debatten kretset rundt hvordan klima best kan integreres i sektorene hvor EU er ”tunge” slik som landbruk og transport samt i de budsjettmessige prosessene (langtidsbudsjettet og strukturfondet) uten at det ble konkludert.

.
Til toppen