Ønske om ambisiøs klimaavtale

En gruppe ministre fra land som ønsker en ambisiøs klimaavtale møttes i Berlin i dag. Møtet ble arrangert av EU og Norge. Ministrene diskuterte blant annet behovet for et langsiktig mål om samlet stans i klimagassutslippene.

- Møtet var oppløftende. Ikke overraskende var disse landene veldig utålmodige. Det er et sterkt ønske om en effektiv klimaavtale i Paris i desember. Norge tar til orde for et globalt mål om samlet stans i utslipp av klimagassutslipp innen 2050. Dette var det mange på møtet som også støttet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft og legger til:

- Et slikt mål vil gi næringsliv og beslutningstakere klar beskjed om at omstilling er helt nødvendig.

To-tre land fra hver region i verden var invitert til Berlin. Møtet kom i forkant av den såkalte Petersbergdialogen, som Tyskland arrangerer hvert år.

Også generalsekretær for FNs klimasekretariat, Christiana Figueres og Irlands tidligere president Mary Robinson, nå FNs klimautsending, deltok på 17. mai-møtet i Berlin. Robinson viste til at mye positivt skjer på klimaområdet hver dag, med ny og billigere klimateknologi, blant annet innen solenergi og batterier. Hun sa at denne positive kraften må bringes inn i toppmøtet i Paris.

Mangel på tillit mellom fattige og rike land ble pekt på som et nøkkelproblem i forhandlingene. Mange fattige land mener de må få lov til å øke utslippene av klimagasser for å ha økonomisk vekst. Støtte til fattige land ble av flere nevnt som et avgjørende virkemiddel for å få løsninger.

Tine Sundtoft summerte opp diskusjonen i åtte punkter:

  • En ambisiøs og juridisk bindende klimaavtale
  • Strenge regler for utslippskutt
  • Langsiktig mål om null utslipp
  • Stadig økende ambisjoner
  • Balanse mellom utslippskutt og tilpasning til klimaendringer
  • Ingen må tillates å gå tilbake på tidligere avtaler
  • Landene må redusere utslipp utfra hva de har mulighet til. Det må være fleksibilitet i forpliktelsene til de minst utviklede landene.
  • Det må mobiliseres mer ressurser til klimatiltak

- Denne enigheten må vi bringe inn i Petersbergdialogen. Vi kan utgjøre en forskjell, sa Sundtoft.

Til klimaforhandlingene i Paris skulle alle landene levere inn sine bidrag til å begrense klimagassutslippene innen første kvartal i år. Det skjedde ikke. Bare en håndfull land, deriblant Norge, har sendt inn sine utslippsmål. Men flere varsler at målene kommer.

- Det vi har sett hittil av klimagassmål er ikke bra nok. Norge er at av landene som har levert et mål i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel. Flere må gjøre dette hvis vi skal klare å nå to-gradersmålet. Nettopp derfor er det viktig å lage en avtale som kan øke ambisjonene over tid, og som har et klart langsiktig mål, sier Tine Sundtoft.

Til toppen