Fabius og Brende åpner klimaseminar i Paris

Utenriksminister Børge Brende åpner 17. mars seminaret Arctic – The Canary in the Mine i Paris, sammen med sin franske kollega Laurent Fabius. Tema er betydningen av Arktis for de globale klimaendringene.

Sommeren 2014 besøkte de to utenriksministrene Svalbard sammen. Der ble det innledet et samarbeid med sikte på å få en sterk internasjonal avtale på klimakonferansen COP 21 i Paris i desember 2015. 

- Forskning på klimaendringene i Arktis, der Norge som polarnasjon har vært en pådriver og et foregangsland, er av stor betydning for forståelsen av de globale klimaendringene. Det er viktig at resultatene av denne forskningen blir gjort tilgjengelig for det internasjonale samfunn. Klimaendringene i Arktis er en alvorlig påminnelse om hvor viktig det er at verdenssamfunnet blir enig om en sterk og forpliktende avtale i Paris i desember, sier utenriksminister Børge Brende. 

Formålet med seminaret i Paris 17. mars er å sette søkelys på de alvorlige klimaendringene med utgangspunkt i Arktis, der temperaturøkningen skjer dobbelt så raskt som gjennomsnittlig global temperaturøkning. 

- Norge arbeider for en sterk og robust avtale i Paris, som skal legge til rette for at den globale oppvarmingen holder seg under to grader gjennom klareforpliktelser til kutt i utslipp av klimagasser. Avtalen må bidra til å bygge det nødvendige globale partnerskapet vi trenger for omlegging til bærekraftige grønne økonomier, sier Brende. 

Norske og franske eksperter innen polar- og klimaforskning innleder. Fra Norge deltar direktør ved Norsk polarinstitutt Jan-Gunnar Winther, professor Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning, forskningsleder Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning, forsker Richar Bellerby ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), forhandlingsleder Aslak Brun, KLD og forsker Knut Alfsen ved CICERO.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Rune Bjåstad 957 85 536

Til toppen