Støtter pionerprogram for klima- og værtjenester i Afrika

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge dobler støtten til å styrke klimatjenester i Afrika. – Klimaendringene rammer fattige mennesker ekstra hardt. Norge vil bidra til at folk i utsatte områder kan bli bedre rustet til å takle konsekvensene, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge dobler støtten til å styrke klimatjenester i Afrika. – Klimaendringene rammer fattige mennesker ekstra hardt. Norge vil bidra til at folk i utsatte områder kan bli bedre rustet til å takle konsekvensene, sier utenriksminister Børge Brende. 

Den nye avtalen om styrking av klimatjenester i Afrika er en del av det globale rammeverket for klimatjenester, som ledes av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Klimatjenesteprogrammet er unikt i sitt slag og initiert fra norsk side. Norge øker nå støtten fra 60 til 120 millioner kroner. 

Generalsekretær i WMO Michel Jarraud (t.v.) og statssekretær Hans Brattskar
Generalsekretær i WMO Michel Jarraud (t.v.) og statssekretær Hans Brattskar undertegnet avtalen i Warszawa 21. november 2013. (Foto: Bothild Nordsletten, ambassaden i Warszawa)

- Dette er et pionérprogram som vil styrke myndigheters evne til å planlegge for klimaendringer og katastrofehåndtering. Ikke minst vil det bidra til å sette sårbare befolkningsgrupper bedre i stand til å møte klimautfordringene lokalt. Det er verdens fattigste regioner som vil få merke de største klimaendringene i fremtiden, og det er også de fattigste menneskene som lider mest under ekstreme værforhold som tørke, flom og storm, sier utenriksminister Børge Brende. 

Forskning viser at de verste konsekvensene av klimaendringene kan unngås dersom myndigheter og befolkning har effektive klimatjenester. Imidlertid har folk i de mest utsatte områdene ofte dårlig tilgang til værvarsling, og mangler informasjonskanaler med værrelaterte råd som forebygging av sykdomsutbrudd og om planting og høsting. Helse, matsikkerhet, ernæring og katastrofeforebygging er prioriterte områder i klimatjenesteprogrammet, ettersom disse er særlig utsatt for klimaendringer og er av stor betydning for menneskers ve og vel. 

- Arbeidet med å nå ut til alle med forståelig informasjon om vær og klima bidrar til å redde liv og livsgrunnlag for de aller fattigste, og det er avgjørende for utviklingslandenes muligheter for bærekraftig utvikling, sier Brende. 

Avtalen mellom Norge og Verdens meteorologiorganisasjon undertegnes av statssekretær Hans Brattskar og generalsekretær Michel Jarraud i Warszawa i dag. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil 922 84 752