Klimatoppmøte i Marrakech

De internasjonale klimaforhandlingene startet i Marrakech i Marokko mandag 7. november. En viktig hensikt med møtet er å utvikle regelverket under Parisavtalen som skal gjøre avtalen gjennomførbar.

Parisavtalen trådte i kraft 4. november. I Parisavtalen har alle land forpliktet seg til å sette egne klimamål, med utgangspunkt i et felles mål om å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader, og tilstrebe å holde den under 1,5 grader.            

-Det er veldig mye arbeid som må gjøres for å få til et regelverk. Norge er opptatt av at det må gå ut en klar beskjed fra Marrakech om at regelverket må bli ferdig innen 2018, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Her kan du lese Norges strategi for forhandlingene: 
FNs klimaforhandlinger i Marrakech 2016

Til toppen