Vis hele kalenderen

12.06.2015

  • Klyngeprosjekter 2015

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren utnevner nye Arena-, NCE- og GCE-prosjekter.